1.مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: علی فخرالدین (میرزا)

 

2.سوابق تحصیلی

مهندسی مکانیک هواپیما A&P

مدیریت پرواز هواپیما Dispatcher

کارشناسی گیاهان دارویی و معطر

 

3.مقالات وتألیف ها:


مقاله تخصصی مزاج و ازدواج
نویسنده کتاب مفاتیح الطب (۸ جلد)
نویسنده کتاب مسیر سبز
نویسنده کتاب مسیر زندگی (۲‌جلد)
 

4).سوابق آموزشی/پژوهشی/اجرایی

بنیانگذار اندیشکده تبیان طب حکیم 
مدرس دوره های آموزشی طبی به روش استثنایی تدریس طب مکمل (تلفیق طب اسلامی ،ایرانی،پاکستانی،هندی و چینی)

تگ ها: