✅مشکلات اعصاب و روان 

 #نسخه میرزا

 

*دارو ها:


سرکه انگبین  1 عدد
صفرابر 5 عدد
سرد کننده 3 عدد
اسفرزه 2 عدد
سودابر 2 عدد
ملین 3عدد
تقویت عصب 3 عدد
دمنوش تقویت عصب 3 عدد
بخور حضرت مریم 4 عدد
سداب سرکه 3 عدد
قطره مرزنجوش جامع 3 عدد
سنا 10 عدد
جامع مرزنجوش 7 عدد
مفرح 2 عدد
جامع 15 عدد ( با آب انگور)

قرص خون 5 عدد
خونساز 3 عدد
شیره انگور 1 عدد

لوح جنه الاسما 1 عدد
لوح محفوظ  1عدد
حرز همراه 

*مواد غذایی مفید : 
انگور - کدو- بابونه - مرزنجوش

*اعمال : 
قرآن زیاد بخوانید 
دائم الوضو باشید

*پرهیزات :
در مکان های بسیار گرم قرار نگیرید 
زیاد گرسنه نشوید

*توضیحات دارو ها :
 سرکه انگبین وسط روز مصرف شود
لوح ها جنه الاسما بالای درب ورودی منزل نصب کنید
لوح محفوظ در معرض دید روی دیوار داخل خانه نصب شود
شیره انگور صبحانه میل شود
بخور حضرت مریم هفته ای 1 مرتبه طبق آداب دود کنید
 داروی جامع را هر روز با یک لیوان آب انگور میل کنید 


♦️ دستور دعای مخصوص

⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

 

تگ ها: