سنجد تلخ

 

 

درختچه‌ای کوچک و خاردار با برگ‌های نقره فام (پشت برگ) و گل‌های آن به رنگ مایل به سبز است. میوه اش تخم‌مرغی کوچک گوشتی به رنگ حنایی نارنجی با طعم کمی ترش که دارای مقدار زیادی ویتامین‎ c ‎است. از نظر ترکیبات شیمیایی سنجد تلخ منبع غنی از ویتامین ‏c‏ ‏‎ ‎است.
یک فنجان چای از میوه آن حدود 80 میلی گرم ویتامین دارد که خیلی ناپایدار است ولی گرد عصاره میوه ویتامین ‏c ‎خود را 2 تا 4 سال حفظ می‌کند‎.‎‏ میوه رسیده آن منبعی غنی از کاروتن است به علاوه ویتامین‎ B1‎نیز دارد. در تخم آن حدود 12 درصد روغن زردی که به کندی خشک می‌شود وجود دارد. به علاوه در تخم آن دو ماده رنگی به نام زآکسانتین و کاروتن یافت می‌شود. در برگ‌ها و شاخه‌ای 5 ـ4 درصد تانن یافت می‌شود.
باید توجه داشت که چون ریشه این گیاه سمی و دارای آلکالوئید است مصرف آن باید با احتیاط و زیر نظر پزشک متخصص صورت گیرد.

فواید سنجد تلخ

داروی ضد کرم - استسقاء - رفع التهاب‌های جلدی - باز کنندة گرفتگی‌ها و مسهل بلغم و زردآب و...
1. طبع سنجد تلخ گرم و خشک است.
2. میوه آن برای بیماری‌های ناشی از کمبود ویتامین C استفاده می‌شود.
3. باز کنندة گرفتگی‌ها و مسهل بلغم و زردآب است.
4. برای استسقاء مفید است.
5. جوشاندة میوة سنجد تلخ برای رفع التهاب‌های جلدی به کار می‌رود.
6. از پوست سنجد تلخ می‌توان به عنوان داروی ضد کرم استفاده کرد.
7. سنجد تلخ با احتیاط مصرف شود زیرا سمی است.
با احتیاط مصرف شود سمی می‌باشد .

تگ ها: