سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «در اسلام اهمیت زیادی به بهداشت دهان و دندان داده شده و تاکید زیادی بر مسواک زدن...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

 

اندیشکده تبیان طب حکیم

تگ ها: