سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «برخی از پرندگان شوم هستند و برخی از پرندگان خوب هستند و بهتر است که در خانه ها باشند و فواید زیادی برای اهل خانه دارد...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

 

اندیشکده تبیان طب حکیم

تگ ها: