میگرن

 #نسخه میرزا

دارو ها:
روغن میگرن حکیم 2 عدد
دمنوش میگرن 3 عدد
شامپم حکیم 1 عدد
دوسین 2 عدد
شافیه 1 عدد
حنا 1 عدد
صفرابر 3 عدد 
سرد کننده 3 عدد
روغن ایرسا  1 عدد
سویق عدس 3 عدد
تقویت اعصاب 3 عدد
دمنوش تقویت اعصاب 2 عدد
روغن بنفشه پایه کنجد 3 عدد

اعمال مفید :
حجامت عام (بین دو کتف) 2 مرتبه به فاصله 14 روز و بعد از آن حجامت سر
هفته ای دو بار حنا به سر بذارید ( 20 دقیقه)
ناشتا آب جوش ولرم شده بنوشید

⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

تگ ها: