سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «روغن مالی علاوه بر اینکه موجب زیبایی می شود باعث صحت و سلامت بدن می شود که خیلی مهم است...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

 

اندیشکده تبیان طب حکیم 

تگ ها: