سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «استشمام بوی خوش کمترین فایده ای که دارد، نفس را خوش بو می کند و برای درمان بدبویی بازدم مفید است ...» تدریس کتاب «دراسۀ فی طب الرسول المصطفی (ص)» در استان اصفهان سال 91-90

 

اندیشکده تبیان طب حکیم

تگ ها: