سخنرانی «آیت الله عباس تبریزیان» پیرامون «اموری که کم کننده های عمر انسان هستند؛ یکی از امور که موجب کم شدن عمر انسان می شود، گناه هست» در استان اصفهان سال 91-90

 

اندیشکده تبیان طب حکیم 

تگ ها: