بخش اول 

 

بخش دوم 

 

توصیه های دکتر «آیت الله سید حسن ضیایی» پیرامون «آب خوردن با معده خالی و هنگام بیدارشدن از خواب سحرگاهی بهترین و طبیعی ترین راه درمان برای بیماری هاست»
 
اندیشکده تبیان طب حکیم 

 

تگ ها: