داروی ثفا چیست؟

 

طبق روایات پیامبر اکرم (صل الله و علیه و آله) می فرماید:

 

« ثفا، درمان هر دردی است. ورم، با بهتر از ثفا درمان نمی شود.»

 

ثفا، برای درمان ورم های بدخیم و ورم های خوش خیم استفاده می شود (منظور از ورم توده های سرطانی می باشد). البته مشکلی که وجود دارد، این است که خود ثفا شناخته شده نیست. برخی می گویند، مراد از آن، زنخواه ( زنیان ) است. برخی نیز می گویند، «خردل» است. و برخی می گویند که مراد از آن « تخم شاهی » می باشد.

 

ترکیبات:

سکبینج

زنیان

تخم شاهی

تخم کتان

خردل

انجدان

ایرسا

گزنه

میوه سرو

هوفاریقون

سنامکی

سیاه دانه

عسل

روش مصرف

صبح ناشتا یک قاشق مرباخورى و شب قبل از خواب یک قاشق مرباخورى میل کنید.

 

همچنین مطالعه نمایید

تاریخچه پیدایش طب اسلامی (روایی)

روش مصرف با حمال ها

1- ثفا با آب شاهی:

 

سبزی شاهی را چرخ کرده و یک لیوان آب آن را گرفته و صبح و شب ثفا را به همراه یک لیوان آب شاهی میل کنید یا دو قاشق ( سبزی یا تخم ) شاهی را در دو لیوان آب بجوشانید ، یک لیوان که باقی ماند صاف کنید و با داروی ثفا میل کنید

 

2- ثفا با ورم رحم

 

دو قوطی ورم رحم را طبق دستور قوطی عمل کرده و نصف داروی ثفا هم به آن اضافه کنید اگر 4 قوطی ورم و یک قوطی ثفا تجویز شده بود این 4 قوطی و یک قوطی ثفا برای دو روز متوالی است

 

3- ثفا با آب اذخر

 

به دستور روی قوطی اذخر عمل کنید و یک قوطی ثفا هم به آن اضافه کنید و بنشینید

 

نکته قابل توجه:

 

اگر دو قوطی اذخر و دو قوطی ثفا تجویز شده بود این دو قوطی برای دو روز متوالی است

 

4- ثفا با آب تخم کدو

 

دو قاشق غذاخوری تخم کدو را در دو لیوان آب بجوشانید تا به یک لیوان تبدیل شود

سپس صاف کرده و صبح و شب همراه با ثفا یک لیوان آب تخم کدو نیز میل شود

 

5- ثفا با آب (انجدان) کاشم

 

یک قاشق کاشم در یک لیوان آب حل شود و صبح و شب همراه با ثفا میل شود

 

6- ثفا با آب انیسون

 

دو قاشق غذاخوری انیسون در دو لیوان آب بجوشد تا به یک لیوان تبدیل شود و از صافی رد شود و هر زمان داروی ثفا را میل کردید همراه آن یک لیوان آب انیسون بخورید

 

7- ثفا با آب شیرافزا

 

یک قاشق غذاخوری شیرافزا در یک لیوان آب ریخته شود و هم زده شود و هر زمان که داروی ثفا را میل کردید همراه یک لیوان آب شیرافزا باشد

 

همچنین مطالعه نمایید

درمان مارگزیدگی در طب اسلامی

8- ورم رحم +قسط+نمک دریا+عسل+ ثفا

 

به دستور روی قوطی ورم رحم عمل کرده و پس از اتمام، یک قوطی قسط و 30 گرم نمک دریا و 30 گرم عسل و نصف قوطی ثفا به آن اضافه کنید و بنشینید

 

اگر دو قوطی ورم تجویز شده است دو قوطی را دو روز متوالی طبق دستور انجام دهید

 

9- ثفا با آب مرزنجوش

 

دو قاشق غذاخوری مرزنجوش در دو لیوان آب بجوشد تابه یک لیوان تبدیل شود سپس از صافی رد شود و هر وقت داروی ثفا را میل کردید همراه یک لیوان آب مرزنجوش میل کنید

 

10- ثفا با آب زیره

 

دو قاشق غذاخوری زیره را در دو لیوان آب بجوشانید، یک لیوان که باقی ماند صاف کنید و میل کنید

 

هر وعده داروی ثفا با یک لیوان آب زیره مصرف شود

 

11- ثفا آب کاسنی

 

یک لیوان آب سبزی تازه کاسنی را گرفته و  صبح و شب که داروی ثفا را را میل کردید همراه یک لیوان آب کاسنی باشد

 

اگر تهیه سبزی تازه کاسنی مقدور نبود میتوانید از پودر برگ کاسنی استفاده کنید و دو قاشق غذاخوری در دو لیوان آب بجوشانید تابه یک لیوان تبدیل شود و از صافی رد شود و صبح وشب همراه داروی ثفا استفاده شود

 

12- ثفا با آب شنبلیله

 

دو قاشق غذاخوری شنبلیله در دو لیوان آب بجوشد تا به یک لیوان تبدیل شود سپس از صافی رد شده و هرصبح وشب داروی ثفا را همراه یک لیوان آب شنبلیله میل کنید

 

همچنین مطالعه نمایید

دارو افتادگی رحم طب اسلامی

13- ثفا با آب گزنه

 

دو قاشق غذاخوری گزنه در دو لیوان آب بجوشد تا به یک لیوان تبدیل شود سپس از صافی رد شود و هر صبح و شب داروی ثفا را همراه یک لیوان آب گزنه میل کنید

 

14- ثفا با آب سودابر

 

یک قاشق مرباخوری سودابر دریک لیوان آب ریخته شود و هر صبح وشب داروی ثفا را همراه یک لیوان آب سودابر میل کنید

 

15- ثفا با آب رازیانه

 

دو قاشق غذاخوری رازیانه در دو لیوان آب بجوشد تا به یک لیوان تبدیل شود سپس از صافی رد شود و صبح و شب داروی ثفا را همراه یک لیوان آب رازیانه میل کنید

 

16- ثفا با آب طریفل

 

یک قاشق مرباخوری طریفل در یک لیوان آب حل شود و هر روز صبح و شب داروی ثفا را با یک لیوان آب طریفل میل کنید

 

17- ثفا با آب بلغم زدا

 

یک قاشق مرباخوری بلغم زدا در یک لیوان آب حل شود و هر صبح و شب داروی ثفا را با یک لیوان آب بلغم زدا میل کنید

 

18- ثفا با آب هسته سنجد

 

دو قاشق غذاخوری هسته سنجد در دو لیوان آب بجوشد تابه یک لیوان تبدیل شود و از صافی رد شود و صبح و شب همراه داروی ثفا میل شود

 

همچنین مطالعه نمایید

درمان تومور نخاعی در طب اسلامی

19- ثفا با آب استخوان ساز

 

یک قاشق غذاخوری استخوان ساز را در یک لیوان ریخته و هم بزنید و صبح وشب ثفا را همراه یک لیوان آب استخوان ساز میل کنید

 

20- ثفا با آب افتیمون

 

یک قاشق مرباخوری افتیمون کوبیده شود و در یک لیوان آب ریخته شود و هر صبح و شب داروی ثفا را همراه یک لیوان آب افتیمون میل کنید

 

21- ثفا آب برگ چغندر

 

یک لیوان آب سبزی تازه چغندر را گرفته و هر روز صبح ناشتا و شب هنگام خواب داروی ثفا را همراه یک لیوان آب برگ چغندر میل کنید

 

اگر تهیه سبزی تازه چغندر مقدور نبود میتوانید از پودر برگ چغندر استفاده کنید و دو قاشق غذاخوری در دو لیوان آب بجوشانید تا به یک لیوان تبدیل شود

 

22- ثفا با آب ترب

 

یک کیلو ونیم ترب سیاه (اگر نبود ترب سفید اگر نبود تربچه آب پز شود) برای آبپز کردن مقداری آب بریزید تا تربها را آب بگیرد و بجوشانید تا یک لیوان باقی بماند صاف کرده و هر روز صبح و شب داروی ثفا را با یک لیوان آب ترب میل کنید

 

23- ثفا با آب سداب

 

دو قاشق غذاخوری پودر سداب در دو لیوان آب بجوشد تا به یک لیوان تبدیل شود سپس از صافی رد شده و هر روز صبح و شب داروی ثفا را همراه یک لیوان آب سداب میل کنید

 

همچنین مطالعه نمایید

ترکیبات داروی خونساز طب اسلامی

24- ثفا با آب قسط و نمک

 

نصف قاشق چای خوری قسط و نصف قاشق چای خوری نمک دریا در نصف لیوان آب ولرم ریخته شود و هر صبح و شب داروی ثفا را همراه با آب قسط و نمک میل کنید

 

25- ثفا با آب شاهی

 

امام صادق علیه السلام فرمودند : شب هنگام شاهی خوردن ، برص و پیسی می آورد

 

عزیزانی که ثفا یا جامع با آب شاهی می‎خورند حتما توجه داشته باشند که شاهی را شب نباید بخورند بلکه صبح ثفا را با یک لیوان آب شاهی و شب ثفا را با مقدار کمی آب میل کنند

 

26- ثفا با آب به

 

یک لیوان آب میوه به را گرفته و هر صبح و شب داروی ثفا را همراه یک لیوان آب به میل کنید

 

27- ثفا با آب مرکب ۲

 

یک قاشق غذاخوری مرکب ۲ را در یک لیوان آب بریزید و هم بزنید و هر صبح و شب داروی ثفا را با یک لیوان آب مرکب ۲ میل کنید

 

28- ثفا با آب پیاز

 

پانصد گرم پیاز را در ظرفی قرار داده و آب روی آن ریخته تا

آب روی آن بیاید سپس آن را جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف

کردن داروی ثفا را طبق دستور روی قوطی با یک لیوان آب پیاز مصرف کنید

یعنی صبح وشب داروی ثفا با یک لیوان آب پیاز میل کنید

 

29- ثفا و آب عسل

 

دو قاشق غذاخوری عسل در یک لیوان آب ولرم حل شود و وقتی کامل حل شد داروی ثفا را طبق دستور روی قوطی همراه یک لیوان آب و عسل میل کنید

 

30-  ثفا با آب پروستات

 

آب پروستات: یک قاشق غذاخوری از پروستات را در یک لیوان آب حل کنید و صبح و شب ثفا را همراه یک لیوان آب پروستات میل کنید

 

31- ثفا با شیر و عسل

 

هر وعده داروی تفا را با یک لیوان شیر و چند قاشق عسل میل کنید

تگ ها: