نمایندگان برتر سال 1399 اندیشکده حکیم

 

سرکار خانم تائب 

نماینده فعال استان گیلان 

کد نمایندگی : 134

شماره تلفن : 09052539492

 

جناب آقای نظری

نماینده فعال کشور افغانستان

کد نمایندگی : 240

شماره تلفن : 0093796707011

 

جناب آقای شهمرادی

نماینده فعال استان گلستان

کد نمایندگی : 231

شماره تلفن : 09117014346

 

جناب آقای عسگری

نماینده فعال شهرستان ایذه

کد نمایندگی : 119

شماره تلفن : 09169910221

 

تگ ها: