راهنما: معرفان

 

معرفان :

- بخش محبوب معرفان که در این بخش میتوانید کسب در آمد کنید و با استفاده از امتیازات خود محصولات و یا آموزشات حکیم را خریداری کنید. 

- شیوه کار به این منوال هست که شما بر روی گزینه ارسال کلیک کرده و یا کد معرفی خود را به سایر افراد میدهید و پس از اینکه فرد مقابل کد معرف شما در بخش معرف وارد کرد به شما مبلغ 1000تومان اعتبار اضافه خواهد شد . 

- کار اینجا تمام نخواهد شد ! 

- شما پس از معرفی هر 10 نفر یک هدیه جذاب دیگر که شامل کد تخفیف و آموزشات هست دریافت خواهید کرد . 

- از همه مهتر شما در این مسیر معرفی ، آموزش های جذابی هم به عنوان هدیه دریفات خواهید کرد

- برای اینکه متوجه شوید در چه مرحله ای هستید می توانید در همین بخش مراحل را دنبال نمایید . 

 

mataleb-rahnama-pic-26

تگ ها: