راهنما: گردونه شانس

 

 

گردونه شانس:

- بخش گردونه شانس بسیار جذاب می باشد . و هر روز شما این شانس را دارید که یکبار از این گردونه استفاده نمایید و از محصولات هدیه ما استفاده نمایید . 

- پس از کلیک بر روی دکمه بفشارید گردونه شروع به حرکت خواهد کرد و و روی یک گزینه می ایستد . 

نکته : شما زمانی میتوانید آن محصول هدیه را دریافت کنید که در آن روز سفارش ثبت کرده باشید . در غیر این صورت برای شما هدیه ای اختصاص داده نمی شود. 

 

mataleb-rahnama-pic-64

 

تگ ها: