راهنما: مسابقه

 

مسابقه :

- بخش مسابقات حکیم که به صورت ماهانه و مناسبتی برگزار خواهد شد و به طور معمول پس از پایان مسابقه سه برنده خواهد داشت. 

- تاریخ شروع مسابقه روی گزینه مسابقه مورد نظر نوشته شده است . 

- پس از کلیک بر روی مسابقه مربوطه توضیحات مسابقه ارائه داده خواهد شد . و شما میتوانید در مسابقه شرکت کنید . و پس از انتخاب گزینه های صحیح پاسخ شما برای ما ارسال خواهد شد . 

- پس از اتمام مدت شرکت در مسابقه پاسخ های صحیح قابل رویت خواهد بود و نیز در زمان مذکور میتوانید برندگان را مشاهده نمایید .

- در صورتی که شما برنده مسابقه شده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد تا جایزه مورد نظر برای شما ارسال شود .

 

mataleb-rahnama-pic-61

 

 

تگ ها: