#نتایج_درمانی
درمان مشکلات مختلف با #طب_اسلامی

 #سرگیجه ؛  #کمخونی ؛  #اعصاب ؛  #کمردرد  ••

#قرص_خون ؛  #تقویت_اعصاب ؛  #ابن_مسعود ؛  #استخوانساز  ••

⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

☎️ ۰۵۱۳۲۲۱۷۵۱۵

تگ ها: