فاشرا،هزار چشان سفید

bryonia alba

به فارسی هزارفشان-هزارجشان و نیز به فارسی ماردارو و کرم دشتی نامند؛ نباتی است شبیه به تاک انگور خاردار و برگ آن به املاست(پر است) و مایل به تدویر و تارها دارد مانند تاک و بر مجاری و خود می‌پیچد و ثمر آن به قدر نخودی و سرخ خوشه‌دار در زمستان ثمر بی‌برگ می‌ماند.
طبیعت آن برگ و ثمر آن در سوم گرم و در دوم خشک و بعضی نیز در سوم گفته‌اند و گرمی بیخ آن کم‌تر از آن و تلخ و تیز است.

فواید فاشرا،هزار چشان سفید
پاک کننده و لطیف کننده و خشک کننده و گرم کننده معده و مقوی آن و برای رفع صرع و گرفتگی های مجاری و فلج و سستی و بی حسی اعضاء و فراموشی مصرف فراوان دارد. در ترکیب با داروهای مناسب و نسخه های صحیح برای درمان کم خونی و چشم و خناق بلغمی و تنگی نفس و سرفه های مزمن و درد پهلو و بادهای مفاصل و زیاد کردن شیر و تقویت معده و قبض نمودن آن و همچنین پاک کردن پرزهای معده نافع و در رفع دردهای معده و گرم کردن آن و اسهال و زیادی شیر مؤثر است. ریشه آن حل کننده و گدازنده خشکی و سفتی طحال و اورام مختلف و جوش می باشد و همچنین در اسهال بلغم و مدر بودن و خورد کردن سنگ های رسوبی بدن و سقط جنین و خارج ساختن آن و پاک کردن رحم و از بین بردن بواسیر و نواسیر و دردهای سرد و رفع چرک های زخم و ورم ها مؤثر و معالج است.

مضرات استفاه از فاشرا،هزار چشان سفید

ترکیبات دقیق فاشرا یافت نشد.

طریقه مصرف فاشرا،هزار چشان سفید

 

جوشانده این ریشه در روغن زیتون خون مردگی زیر چشم را پاک میکند و همچنین جوشانده اش با گندم به شرطی که روزی نیم گرم آن را با سرکه بخورند ، شیر را غلیظ وزیاد میکند . این دارو برای زنان باردار خوب نیست زیرا جنین را میکشد و رحم را پاک می کند . نشستن در آب جوشانده ی غلیظ ریشه ماردارو ، بواسیر و زخمهای آب کشیده ی عفونی و متورم اطراف مقعد رادرمان می کند . ضماد این ریشه درمان کننده ی زخمهای بد خیم ، چرکی و خوره ای و همچنین زخمهای جذام است .

ترکیبات فاشرا،هزار چشان سفید

 

بعضی ازانواع خارجی ماردارو (فاشرا ) سمی هستند واز صمغ آنها گلیکوزید بریونین استخراج میشود همچنین دارای نوعی سم و یک اسانس فراربوده که ممکن است ایجاد قولنج و اسپاسم کند ولی ، از فراورده های ریشه ی تازه ی آن برای ناراحتی های روماتیسمی و گاهی التهاب مخاطها استفاده میشود .
زیاده روی در خوردن آن ذهن را کند کرده و برای طحال زیان آور است .

تگ ها: