آموزش گرفتن شرح حال از بیمار

 

با این برگه شرح حال ساده میتوان بیش از۸۰درصد بیماری ها را تشخیص ودرمان کرد

شرح‌حال گیری ساده وموثر

۱-آیا کم خون هستین؟یا پر خون و غلبه خون؟
      
۲-آیا دست ها و پاهایتان دچار خواب رفتگی می شوند گز گز میکنند؟

۳-ایا بدنتان غالبا سرد است یا گرم؟

۴-آیا دچارضعف وسستی وخستگی می شوید؟

۵-آیا یبوست دارید؟

۶-ایا استخوان ها و مفاصلتان صدا می دهد یادرد میکند؟

۷-در کدام اعضا مشکل دارید؟

۸-عفونت وترشحات وزواید در کجای بدن دارید؟

۹-آیا اضافه وزن-قند-چربی  -فشارخون دارید؟

۱۰-سن وجنسیت؟ 

۱۱-سابقه مصرف داروهای طبی دارین؟

سایر امراض تان را مختصر توضیح دهید

تگ ها: