انگشت عروس(خارخر)

restharrow

 

انگشت عروس عبارت از ساقه های مدور سبز رنگ, گلهای قرمز رنگ, برگهای بیضی و خارهای سبز رنگ متعلق به گیاهی با نام فارسی انگشت عروس وبا نام علمی:Ononis spinosa L.از تیره پروانه واران (Papilionaceae) است . انگشت عروس گیاهی علفی و پایا است که به صورت متراکم در مناطق پر آب نواحی مختلف ایران مشاهده می گردد .گلها قرمز رنگ و خار ها ی بلند و سبز رنگ که در تمام طول ساقه و خصوصا کنار برگها و زیر گلها مشاهده می گردد , از خصوصیات بارز گیاه است.

فواید انگشت عروس(خارخر)
انگشت عروس بعنوان مدر مصرف سنتی دارد

مضرات استفاه از انگشت عروس(خارخر)

مضراتی برای انگشت عروس گزارش نشده است

طریقه مصرف انگشت عروس(خارخر)

 

از آن به عنوان جزیی از مخلوط دم کردنی ها و داروهای ترکیبی استفاده می گردد.

ترکیبات انگشت عروس(خارخر)

روغن های فرار، فلاونوئید و تانن ترکیبات فرار موجود در ریشه این گیاه است.

تگ ها: