✅ آتروفی کلیه

 #نسخه استاد فخرالدین

دارو ها :
سودابر 3 عدد
مسخن 3 عدد
روغن سیاهدانه 2 عدد
مدر 2 عدد
جامع 8 عدد (با آب ترب)
سویق سنجد 5 عدد

اعمال مفید :
بادکش گرم کلیه : روغن مالی با سیاهدانه و بادکش کردن و بعد از 2 هفته حجامت موضع کلیه 
بستن و گرم نگه داشتن کلیه با کمر بند پشم شتر
بعد از حمام سر خود را ببندید

مواد غذایی مفید : 
خوردن خربزه  و آب خربزه با پوست - هندوانه

پرهیزات: 
آب یخ - مواد غذایی سرد مزاج - سرما دادن به کلیه - روغن های غیر طبیعی

⚜️اندیشکده تبیان طب حکیم⚜️

تگ ها: