احادیث_طبی
هضم_کننده_های_غذا_در_طب_اسلامی 

#کندر

 امام رضا علیه السلام:
خوردن و جویدن "کندر" موجب هضم غذا می شود.

????اندیشکده تبیان طب حکیم

☎️ ۰۵۱۳۲۲۱۷۵۱۵

 @islamicmedicalcenter

 https://t.me/HAKIM_COM

https://www.Hakim.Center

تگ ها: