تخمدان پلی کیستیک

درمان تخمدان پلی کیستیک با طب اسلامی

بارداری خارج رحم

  من یک خانم 28 ساله هستم که سه سال قبل سه بار بارداری خارج رحم داشتم